Založ si blog

Zhotovenie dámskej blúzky

Technický opis: Rozhalenková blúzka polopriliehavého so zapínaním na 6 gombíkov, hlavicové rukávy majú na dolnom kraji manžetu na zapínanie. Na polpredku je umiestnené vrecko.

Polpredky: Prsné a pásové odševky sú rozžehlené. Predné kraje sú vystužené podlepením. Na pravom polpredku je príklopkové nakladané vrecko. Umiestnenie vrecka od stredu polpredku je 6 cm a od špičky náplecnice 20 cm. Príklopka aj vrecko sú štepované 2mm od kraja. Predné kraje sú predšité fazónovou podsádkou.

Zadný diel: Je zhotovený odšitím pásových a náplecnicových odševkov. Odševky sú rozžehlené.

Golier: Má špicatý tvar. Spodný  golier je vystužený podlepením a skladá sa z dvoch častí. Stredný šev spodného goliera je rozžehlený.

Rukávy: Sú vysokohlavicové,jednodielne. Dolný okraj rukáva je všitý do vrchnej strany manžety strojom. Vnútorná strana manžety je zapošitá ručne. Na vrchnej rukávnici sú zložené  dva záhyby a rázporok je vypracovaný lemovaním. Manžeta sa zapína na gombík.

Polohovanie:

-Strihové šablóny ukladáme na odevný materiál vždy po osnove

-Dĺžkové rozmery strihových šablón ukladáme na odevný materiál vždy po osnove

-Ak je odevný materiál lesklý, vzorovaný alebo vlasový ukladáme strihové šablóny len jedným smerom

-Ak je odevný materiál pruhovaný alebo károvaný, strihové šablóny ukladáme na materiál tak aby vzor na šve nadväzoval.

Súpis operácií technologického postupu zhotovenia dámskej blúzky

1)Prípravné práce

-Zakresliť všetky značky

2)Zhotovenie polpredkov

-Obnitkovať bočné naplecnicové okraje, okraje podsádok a polpredkov

-Zošiť pásové a prsné odševky

-Rozžehliť pásové a prsné odševky

-Predšiť fazónové podsádky na polpredky

-Vyžehliť predné kraje polpredkov

3)Zhotovenie zadného dielu

-Obnitkovať bočné a náplecnicové okraje

-Odšiť pásové a plecné odševky

-Rozžehliť pásové a plecné odševky

4)Zhotovenie nakladaného vrecka

-Vyžehlit zastehovanú príklopku

-Predšiť horný okraj vrecka príklopkou

-Našiť príklopku strojom

-Vyžehliť zastehované vrecko

-Zapošiť rožky vrecka

-Našiť vrecko na naznačené miesto strojom

5)Zhotovenie goliera

-Zošiť spodný golier cez stred a šev rozžehliť

-Vystužiť spodný golier

-Predšiť tvar goliera

-Obrátiť a vyžehliť golier

6)Zhotovenie rukávov a manžiet

-Zhotoviť manžety

-Obnitkovať bočné okraje rukávov

-Zhotoviť rázporok

-Zhotoviť záhyby

-Zošiť bočné kraje rukávov

-Rozžehliť rukávové švy

-Všiť rukávy do manžiet

-Vyžehliť rukávy

7)Montáž blúzky

-Zošiť zastehované náplecnicové a bočné okraje a švy rozžehliť

-Zarovnať priekrčník, prieramky a dolný okraj blúzky

-Všiť golier do priekrčníka medzi podsádky

-Zapošiť golier v zadnom priekrčníku a prichytiť podsádky

-Vyžehliť všitý golier

-Vstehovať rukávy

-Všiť vstehované rukávy

-Obnitkovať švy prieramku

-Zažehliť záložku dolného okraja,zapošiť záložku

-Odstrániť pomocné stehy a očistiť blúzku

8)Dokončenie blúzky

-Vyžehliť blúzku

-Vyšiť dierky a prišiť gombíky

Podrobný technologický postup

1.)Prípravné práce

-na prednom dieli: preznačenie odševkov, šírka dolnej záložky, umiestnenie nakladaného vrecka

-na zadnom dieli: umiestnenie plecných a pásových odševkov, šírka dolnej záložky

-na rukáve: stred rukávovej hlavice, predná rukávnica, záhyby a rázporok

Najlepsie je značiť kriedov!

2.)Zhotovenie polpredkov

-Obnitkovanie bočných náplecnicových okrajov- farba nite musí byt podobná farbe odevneho materiálu

-Zošiť pásové a prsné odševky-odevný diel zložíme lícnou stranou k sebe, tak aby označenie odševka bolo na sebe alebo sa krylo. Začíname šiť od kraja s uzašitím až po vrchol odševka do stratena, kde neuzašívame ale voľné konce nití uviažeme.

-Rozžehlenie odševkov(rozžehliť, či prežehliť závisí od hrúbky odevneho materiálu). Ak prežehlujeme, tak všetky pásové odševky len jedným smerom a prsné odševky smerom dole.

-Predšiť kraje polpredkov- fazónovú podsádku si priložíme lícom k lícu, okrajom zarovno a zošijeme ich. Šijeme od priekrčníkového okraja až po dolný okraj v šírke 1cm. Švýk záložky obstrihneme na 0,5 cm a podsádku obrátime na rubnú stranu.

3.)Zhotovenie zadného dielu

-Pri obnitkovaní a odšívaní odševkov platia tie isté pravidlá ako pri zhotovení predného dielu

4.)Zhotovenie nakladaného vrecka

-Dolný okraj príklopky sa zahne do rubnej strany na 1 cm a zažehlí sa. Cez stred príklopky sa vytvorí špička. Príklopka sa preloží lícnou stranou k rubnej strane vrecka, horným okrajom zarovno a prešije sa.

-Príklopka sa prevráti na lícnu stranu, šev sa vymedlí a urobí sa výpustka z príklopky. Príklopka sa pristehuje na vrecko, tak aby špička príklopky smerovala presne do stredu vrecka. Príklopka sa našije na vrecko 2cm od kraja.

-kraje vrecka sa zahnú v šírke 1cm po celom obvode a zastehujú sa. Pri hornom okraji sa švýková záložka na obidvoch stranách šikmo podohne aby neprečnievala z vrecka. Vrecko sa zloží na polovicu a skontroluje sa jeho tvar. Zažehlené rožky pri hornom okraji sa husto zastehujú.

-Obrys vrecka sa pristehuje na naznačené miesto na polpredku, alebo sa môže aj zošpendliť a prištepuje sa 2mm od kraja.

-Hotové vrecko sa vyžehlí

5.)Zhotovenie goliera

-Zošiť stredný šev spodného goliera a šev rozžehliť

-Vystužiť spodný golier: na rubnú stranu podlepiť výstuž(vlizelín)

-Predšiť tvar goliera- navrstviť spodný a vrchný golier lícnou stranou k lícnej strane okrajmi zarovno a predšiť tvar goliera na 1cm

-Obstrihať záložky a vystrihnúť rožky na 3mm

-Vyvrátiť golier na lícnu stranu, šev vymedliť a vytvoriť výpustku z vrchného goliera (1mm), ktorú vystehujeme

-Golier nakoniec vyžehlíme a pomocné stehy odstránime

6.)Zhotovenie rukávov

-Vystrihnúť manžetu

-Vystužiť manžetu- na spodnú stranu manžety nalepiť výstužnú vložku

-Predšiť kraje manžety-manžetu preložiť lícnou stranou k sebe na polovicu a kraje predšiť. Predšívanie môže byt dvojaké:

1.jeden kraj manžety sa predšíva do L.

2.obidva kraje manžety sa predšíjú rovno

-Zostrihnúť švýkovú záložku v ukončení cípu ku štepu a obstrihnúť švýkovú záložku v rožkoch

-Vyvrátiť manžetu na líce, vymedliť predšité kraje a zažehliť s vytvorením výpustky

-Obnitkovať bočné kraje rukáva

-Zhotoviť rázporok na rukáve- Lemovací prúžok sa strihá zo základného materiálu, ak je šírka lemovacieho šva 1cm, lemovací prížok vystrihneme v šírke 2,5cm. Dĺžka lemovacieho prúžku bude 2x dĺžka rázporku. (Dĺžka rázporku býva 7-8cm).

-Lemovací prúžok priložíme k otvorenému rázporku lícnou stranou k rubovej strane rázporku a predšijeme na 0,5cm, v kútiku dbáme aby sme neodšili záhyb.

-Lemovacím prúžkom obalíme okraj rázporku, vyvrátime na lícnu stranu, okraj prúžku podohneme a v kraji preštepujeme. Rázporok preložíme na polovicu a lemovací šev v kútiku zaistíme proti nežiadúcemu vyvracaniu do líca priečnym alebo tvarovým uzašitím.

-Zhotoviť záhyby na rukáve

-Zošiť bočné kraje rukáva- Rukáv zložíme lícnou stranou k sebe, bočnými okrajmi zarovno a zošívame v šírke 1cm. Pri lakťovej čiare vrchnú rukávnicu mierne navoľnujeme. Šev rozžehlíme na rukávnici pod vlhkou predstierkou. Potom rukáv vyvrátime na lícnu stranu a vyžehlíme celý rukáv aj z lícnej strany.

-Všiť manžetu do rukáva- Spodnú stranu manžety priložíme k dolnému okraju rukáva z rubovej strany. Predšijeme na 1cm. Šev zostrihneme na 0,5cm a preložíme do manžety. Manžetu vyvrátime na lícnu stranu.Vrchný kraj manžety podohneme a z lícnej strany v kraji preštepujeme na 1mm.

-Vrchnú stranu manžety priložíme k rukávu z lícnej strany, predšijeme a spodnú stranu manžety z rubnej strany rukáva zapošijeme ručne.

-Ušitú manžetu vyžehlíme

7.)Montáž blúzky

-Zošiť zostehované náplecnicové a bočné okraje- Polpredky a zadný diel blúzky sa položia lícnou stranou k sebe, tak aby sa bočné a náplecnicové okraje kryli. Pri stehovaní sa náplecnice zadneho dielu navolnia na 1cm. Bočné a náplecnicové okraje sa zošívajú po polpredku najprv ľavý bočný, ľavý plecný, pravý bočný, pravý plecný. V individuálnej výrobe sa prinecháva na bočné záložky 2cm a na náplecnicové 1,5cm.

-Rozžehliť náplecnicové a bočné švy- Rozžehlujú sa na klopníku pod vlhkou predstierkou pričom dbáme aby sa náplecnicové švy nevytiahli.

-Zarovnať priekrčník, prieramky a dolný okraj blúzky- Náplecnicové a bočné švy sa zložia rubnou stranou k sebe a zašpendlia sa. Nerovnosti v priekrčníku a prieramku sa vyrovnajú pristrihnutím. Stred priekrčníka sa označí krátkym nástrihom.

-Všiť golier do priekrčníka medzi podsádky- Stred spodného goliera sa priloží na stred priekrčníka z lícnej strany blúzky a zašpendlí sa. Špendlí sa po spodnom golieri až po náplecnicový šev. Pri náplecnicovom šve sa vrchný golier nastrihne na 1cm.Podsádky sa prevrátia na lícnu stranu blúzky a od náplecnicového šva sa vloží celý golier medzi podsádku a polpredok a zošpendlí sa. Takto sa nastaví aj druhá polovica goliera. Ušije sa od kraja polpredku po podsádke až po náplecnicový šev, kde sa kraj podsádky podhne do rubnej strany. Odhrnie sa vrchný golier a dalej sa všíva po spodnom golieri až po druhý náplecnicový šev, pokračuje sa po podsádke až po druhý plecný kraj. Šev sa zostrihne na šírku 0,5cm. Pri náplecnicovom šve sa šev zostrihne a preloží sa do goliera, vrchný golier v zadnom priekrčníku sa podohne a prišije sa zapošívacím stehom, alebo sa preštepuje strojom. Podsádky sa prevrátia späť do rubovej strany blúzky, šev sa vymedlí a golier sa vyžehlí cez vlhkú predstierku. Nakoniec sa kraje podsádok prichytia o plecné záložky.

-Všiť rukávy do priekrčníkov- Aby bolo zabezpečené estetické padnutie rukáva a pohodlnosť v pohybe horných končatín, obvod hlavice je od obvodu prieramku väčší o 3 až 5cm.(závisí od spracovateľnosti materiálu). Táto voľnosť sa spracuje tak, že hlavica rukáva sa navoľní. Navoľnenie rukáva v prieramku rozdelíme nasledovne: Okolo plecného šva je  mierne navoľnenie. Najväčšie navolnenie je v hornej tretine prieramku, alebo v oblasti ramenného kĺbu.V druhej tretine prieramku navoľnenie klesá a v oblasti podpazušného šva nie je žiadne navoľnenie.

-Predšiť dolný kraj v šírke podsádky- Podsádky sa preložia na lícnu stranu blúzky a zašpendlia sa. Od dolného okraja sa naznačí šírka záložky a na naznačenom mieste sa predšije dolný kraj v šírke podsádky. Predšitý šev dolného okraja sa vystrihne a podsádky sa obrátia na rubnú stranu. Šev sa vymedlí a v šírke podsádky sa urobí 2mm výpustka. Dolnú záložku blúzky podohneme podľa naznačenia a zastehujeme. Záložka sa zapravuje rôznym spôsobom: a)ručne- krížikovým stehom, ak dolný okraj nieje obnitovaný. Ak je dolný okraj obnitkovaný zapraví sa skrytým zapošívacím stehom. b)strojom- ostrým obrubovacím švom.

8.)Dokončenie blúzky

-Naznačiť  dierky a vyšiť dierky na pravom polpredku blúzky

-Prišiť gombíky- stredy ľavého a pravého polpredku sa zložia tak, aby sa dolné kraje kryli. Otvorom každej dierky sa špendlíkom naznačí umiestnenie gombíka. Gombíky sa prišívajú dvojitým návlekom tak, aby nepresahovali predný kraj.(0,5cm za predným krajom)

-Vyžehliť blúzku- Na rukávovej podložke sa najprv vyžehlia z vnútornej strany obidva rukávy, potom sa vyžehlia náplecnicové švy a prieramkové švy a celá ramenná partia polpredkov a polchrbta. Na žehliacej doske sa vyžehlí ľavý polpredok po vnútornej strane a pokračuje sa cez bočný šev, polpredky, druhý bočný šev k pravému polpredku. Nakoniec sa vyžehlí golier a klopy po spodnej strane.

 

 

 

 

 

Minerálne vlákna

18.03.2012

Azbest Je to dôležitá nerastná surovina ktorá sa dá spriadať. Najväčšie množstvo azbestu sa dobýva v Kanade, v menšom množstve v Južnej Afrike a v Severnej Amerike. Má sivú, zelenú alebo viac »

Vlákna z prírodných polymérov

18.03.2012

Regenerovaná celulóza – Viskózové vlákna Vyrábajú sa z buničiny. Pôsobením hydroxidu sodného na buničinu vzniká alkalicelulóza, ktorá sa nechá určitý čas predzrievať. Potom sa mieša viac »

Živočíšne vlákna Vlna

15.03.2012

Rozoznávame niekoľko plemien, ktoré sa vyvinuli z doteraz žijúcich predkov ovce a to muflóna. Na vývoj týchto plemien mali vplyv ďalšie činitele napr: klimatické podmienky a rozdielna výživa. viac »

automobil, auto, koleso

Predaj nových áut v EÚ teraz viazne, za celý rok je v pluse

14.12.2018 08:53

Predaj nových áut v Európskej únii sa v novembri znížil o osem percent na 1,1 milióna a pokles zaznamenal už tretí mesiac za sebou.

Nemecko, policajt, špeciálna operácia, razia, prostitúcia

Neznámy útočník dobodal v Norimbergu tri ženy

14.12.2018 08:46

Nemecká polícia zatiaľ nevie, či spolu prípady súvisia.

drogy, droga, zatknutie, zatknuty, puta

Prokurátor v prípade drogového gangu podal návrh na väzobné stíhanie

14.12.2018 08:35

NAKA zasahovala v týchto dňoch proti drogovému gangu, ktorý pôsobil predovšetkým v Trnave, Seredi a Galante.

Prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

VIDEO: Priniesla extrémne zadlžovanie doba?

14.12.2018 08:00

Zadlžovania pod vplyvom emócií sa Slovensko akosi nevie zbaviť. Podľa prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslava Pallera by sa mali ľudia poučiť z minulosti

Dušan

V tomto blogu by som sa chcel venovať odevnej technologií

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 25896x
Priemerná čítanosť článkov: 2877x

Autor blogu

Kategórie